Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
News

Julemøte 17. desember 2014

Prosjektgruppen og arbeidsgruppene var onsdag 17. desember samlet til julemøte. Status fra arbeidsgruppene, milepælsplan fremover og diskusjoner om tverrgående tema var agenda for møtet.

Hovedinnhold

Prodekan Jarl Giske innledet møtet med å takke alle deltakere i prosjektgruppen og arbeidsgruppen, samt alle de administrativt ansatte ved fakultetet, for stor innsats og sterkt engansjement i vårt pågående prosjekt for administrativ utvikling. Han holdt en innledning om organisasjonsutvikling og omstillingsbehov ved fakultetet. 

Lederne for arbeidsgruppene, Terje Restad, Andrea Grimnes og Oddfrid K. Førland, presenterte deretter arbeidet som er gjort så langt og Kristine Breivik gikk igjennom milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars hvor forslag til innsatsområder og organisering skal vedtas. Presentasjonene finner dere nedenfor.

Deretter var det klart for gruppearbeid om følgende tema:

  1. Formidling via fakultetets nettsider (og i andre medier)
  2. Oppstart (og avslutning) av forskningsprosjekter - samarbeid på tvers av enheter og fagfelt
  3. Administrativ beredskap for nye sentre og klynger
  4. Forskerutdanning – fra rekruttering til disputering

Presentasjoner i plenum med kommentarer og diskusjon avsluttet julemøtet. Innspillene fra gruppene finnes i vedlegget "Notater fra julemøtet".

 

Prodekanen ønsker oss alle en riktig god jul og lykke til i arbeidet med sluttføring av rapportene!