Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Poteter er langt mer enn bare god julemat!

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet? 

Utvikling, omstilling eller omorganisering - det svirrer mange ord om dette prosjektet. Jeg synes det er vanskelig å svare når det gjelder forventninger til prosjektet.

Vår økonomiseksjon fungerer godt. Vi har et nært teamarbeid hvor vi løser oppgavene sammen. De vitenskapelige er flinke til å bruke oss og vi yter service hver dag. Det er bra vi går igjennom rutiner og ser hva som bør forbedres - en kan alltid bli bedre. Synes det er veldig bra at ledelsen ønsker å se på organiseringen ved fakultet og at de viser at de lytter til oss her ute. 

I hovedsak er vårt arbeid i administrasjonen også en servicetjeneste, hvor vi skal støtte og hjelpe de vitenskapelige, med tanke på lover og regler, lokal prosjektstøtte og andre administrative oppgaver. Dette håper jeg blir tatt med i vurderingen i denne prosessen - nærhet til forskningen og det vitenskapelige miljøet er derfor enormt viktig og at vi føler et "eierforhold/ansvar" for det som skjer på instituttet. Jeg får mye ad hoc oppgaver, hver dag har jeg vitenskapelige inne på kontoret mitt og ser fordelen av å være ute i miljøet. Noen institutter er mer studierettet og andre er mer forskningsrettet, derfor kan det være vanskelig å standardisere administrasjoner.

Jeg forventer kanskje av dette prosjektet at vi skal bli ennå flinkere, og at tunge prosesser kan bli lettere. Jeg forventer at en ser på hvilke institutter som har behov for en strukturendring og at det faktisk ikke er alle som trenger en omstilling.   

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg har erfaring med å hjelpe andre institutter og vil gjerne bidra med min erfaring. Jeg ønsker selvsagt å bidra og komme med innspill.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Engasjement er enormt viktig, på alle nivåer og for alle dette gjelder. Jeg ønsker at flere vitenskapelige skal bli mer involvert i prosjektet da det er disse vi skal gi service til innen ulike fagfelt som personal, økonomi, studie og forskning. De vitenskapelige kan mer fortelle hvor det er et behov for en eventuell endring.  Selv om noen institutter kanskje har gitt uttrykk for et ønske om organisering/omstilling, betyr det ikke at alle institutter har det samme behovet. Derfor ønsker jeg at de vitenskapelige skal bli mer involvert og synlige i dette prosjektet, da tror jeg vi kan lykkes. 

De som arbeider med dette prosjektet må være lydhøre. Viktig å se at ingen institutter er like, det foregår mye forskjellig aktivitet her ute og derfor er behovet for eventuell endring også ulikt. Vi må se på hvor det trenges en eventuell omstilling/omorganisering/strukturendring. Jeg mener også at det er en styrke å kunne litt av alt, - det er ikke dumt å være en potet!