Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Det er viktig at vi får komme med innspill underveis

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Som økonomikonsulent ved et mellomstort institutt har jeg et par tanker om hvilke momenter som kunne bidratt positivt for å bedre arbeidsprosesser og fjerne "tidstyver". Overordnet skulle jeg ønske at UIB og utviklingsprosjektet arbeidet for å redusere antall  it-systemer/programmer vi må forholde oss til daglig. Mye tid går bort i daglige pålogginger, samt at jeg ofte opplever at det tar uforholdsmessig lang tid før endringer i ett system oppdateres til å gjelde også i andre systemer.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg har tidligere tatt initiativ til at vi som jobber innen økonomi under MNFAK bør ha faste treffpunkter noe vi også har gjennom økonomiforum ved fakultetet. Dette er vanligvis faglig presentasjoner ledet av Fakultetet. Det jeg imidlertid opplever er at terskelen for at vi på instituttnivå kontakter hverandre ved faglige utfordringer i noen tilfeller kan være for høy. Relativt høy turnover blant økonomikonsulenter kan være noe av forklaringen. Jeg skulle ønske at vi også kunne hatt noen møter av mer uformell karakter. Dette er ingen svart/hvitt fremstilling, mitt poeng er at siden størrelsen på instituttene er så vidt forskjellig, vil ansatte ved små enheter i større grad føle at de blir sittende alene med sine utfordringer.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Uavhengig av den enkeltes arbeidsoppgaver tror jeg eierskap til egne arbeidsoppgaver står sentralt. Det er også avgjørende etter mitt syn at en lar flest mulig få mulighet til å komme med innspill underveis i forhold til endringer som vil påvirke den enkeltes arbeid, noe denne intervjurunden er et godt eksempel på.