Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

Sentralt OU-prosjekt: 6 delrapporter er klare

Hovedinnhold

Parallelt med vårt eget utviklingsarbeid arbeides det med store og viktige spørsmål i det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet. Arbeidsgruppene for seks av delprosjektene der har nå levert sine rapporter. De kommer med mange spennende og viktige forslag som kan bidra til videre utvikling av sentraladministrative tjenester til støtte for forskning, utdanning og formidling, og forslagene gir svar også på en del av utfordringene vi arbeider med i våre egne arbeidsgrupper.

Følgende delprosjekt har lagt fram sine rapporter:

Rapportene vil bli presentert i informasjonsmøtet i Egget mandag 26.februar 2015.

 

Rapportene fra våre egne arbeidsgrupper oversendes Prosjektgruppen mandag 2. februar 2015.