Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Rapportene fra arbeidsgruppene ble mandag 9. februar presentert for Prosjektgruppen. 

 

Oppsummering fra møtet deres vil bli lagt ut onsdag 11. februar.

 

Vedlagt følger rapportene fra arbeidsgruppene i fullversjon.

God lesning!