Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Den videre oppfølgingen av prosjektet blir utrolig viktig

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Det er nå like før de ulike arbeidsgruppene skal presentere sine rapporter. Siden jeg blant annet jobber med økonomistyring av eksternt finansierte prosjekter håper jeg dette administrasjonsutviklingsprosjektet vil føre til en enda bedre arbeidsflyt gjennom hele prosessen med eksternt finansierte prosjekter - fra kontraktskriving, selve prosjektoppfølgingen og til avslutning av prosjektene.  Vi er avhengig av en god arbeidsflyt og gode systemer for å gi prosjektlederne en så god oppfølging som mulig.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Ved å komme med ulike innspill på våre møter på MN-økonomiforum, der vi særlig har sett på ulike rutiner innen økonomi, føler jeg at jeg har vært med å bidra til at dette utviklingsprosjektet blant annet kan føre til en mer effektiv arbeidsdag for mange.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

For at vi skal få de resultatene vi ønsker med prosjektet, er den videre oppfølgingen utrolig viktig. Alle må hjelpe til med å få gjennomført de tiltakene som blir foreslått iverksatt, og få dette til å bli noe positivt for hele fakultetet.