Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

Arbeidsgruppenes rapporter er oversendt

Arbeidsgruppenes rapporter er nå oversendt til Prosjektgruppen. De publiseres på nettsiden mandag 9. februar!

Arbeidsgruppenes rapporter

Hovedinnhold

Arbeidsgruppenes rapporter er i dag (tirsdag 3. februar) oversendt til dekanatet, instituttlederne og prosjektgruppen. Mandag 9.februar (rett i etterkant av prosjektgruppens møte) vil de bli offentliggjort på nettsidene.

 

Hva skjer fremover:

  • Prosjektgruppen behandler rapportene 9. februar, og trekker sine foreløpige konklusjoner.
  • Ledergruppen skal behandle rapportene i ekstraordinært ledermøte 11. februar.  
  • 16.-17. februar blir rapportene presentert og diskutert med alle i administrasjonen.
  • 2. mars er datoen for endelig behandling i prosjektgruppen.
  • 26. mars behandles  Prosjektgruppens forslag av Fakultetsstyret. 

 

Informasjon vil fortløpende bli lagt ut på nettsidene våre.