Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Rapportene fra de tre arbeidsgruppene er idag behandlet i Prosjektgruppen. Referat fra møtet blir lagt ut onsdag 10. februar. 

 

Vedlagt følger et sammendragene fra rapportene.

Disse er samlet i et dokument, som finnes her.