Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

For en flott gjeng!

Hele administrasjonen ved MN-fakultetet var samlet på Solstrand til todagers seminar, i forbindelse med at arbeidsgruppenes rapporter nå er publisert. Mye god administrativ kompetanse samlet hos de 95 personene som deltok- for en gjeng!

MN-administrasjonen

Hovedinnhold

Administrasjonen ved fakultetet brukte de to dagene på seminar godt, både faglig og sosialt. Programmet besto av:

 • Presentasjoner fra arbeidsgruppene og prosjektgruppen
 • Kafediskusjon med reaksjoner og innspill til prosjektgruppen knyttet til organisering og tiltakene
 • Rutineverksted som oppfølging av arbeidsgruppenes tiltaksforslag
 • Faglig påfyll om endringsprosesser fra professor Stig Berge Matthisen, prorektor Anne Lise Fimreite og dekan Helge K. Dahle

 

Det ble mange spennende diskusjoner med mange gode innspill. Blant utfordringene som ble fremmet sterkest når det gjaldt organiseringsspørsmålene var:

 • Behovet for nærhet og tilhørighet til instituttene hvor fagene utføres og ansatte/studenter faktisk er
 • Hvordan restoppgavene skal fordeles og håndteres dersom deler av administrasjonen sentraliseres 
 • Om vi klarer å opprettholde god service ved instituttene
 • Om vi organiserer oss vekk fra det som fungerer

 

Konkrete innspill fikk vi også mange av, blant annet:

 • Konsekvensutredning er viktig
 • Det må gis en god begrunnelse for en eventuell omorganisering
 • Linjeledelse og tilhørighet må klargjøres
 • Vårt velfungerende studienettverk bør være mal for de øvrige gruppene
 • Vi må sikre godt samarbeid på tvers av de administrative feltene uavhengig av modellvalg  

 

De 14 gruppene på rutineverkstedet hadde et bredt spekter av oppgaver, og diskusjonene var engasjerte, kreative og konkrete. Vi gleder oss til å ta arbeidet videre i fakultetets nettverksgrupper.

 

Både innspillene fra kafediskusjon og rutineverksted er en del av prosjektgruppens sakspapirer til møtet 2. mars.

Tusen takk til alle som deltok!