Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Det er viktig å bry seg!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Jeg håper at det nå i ettertid blir brukt tid på å oppsøke/ ta kontakt med de som allerede har utført en stor omorganisering. Det kom frem eksempler som Oslo og Danmark. Da kan vi få innsyn i positive erfaringer og unngå feil som allerede er blitt gjort.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

På BIO har vi en velfungerende administrasjon. Vi samarbeider godt på tvers av seksjonene og har god kompetanse hos de ulike seksjoner med dyktige ledere. Vi jobber hele tiden i en prosess med mål om å legge best mulig til rette for forskning og utdanning. De ulike instituttene må kartlegge den kompetansen som kreves for at de skal bli bedre.

Det er utrolig viktig at administrasjonen føler at den har blitt hørt. Vi vet best hvor skoen trykker.

Spesielt nærhet og tilhørighet kom opp som viktige grunnpilarer. Det ble nevnt av Dekanen et eksempel med omorganiseringen av IT-avdelingen. Førte dette til at kompetansen økte eller mistet de mye av kompetansen? Dessuten må en huske på at vi i administrasjonen jobber med mennesker og ikke maskiner.

I tillegg er det kommet frem utallige ting som det kan tas tak med en gang, da må en prioritere at det som kan løses nå blir gjennomført straks.

 

Hvordan kan du å bidra i prosjektet?

Jeg synes vi alle skal bli mer synlige for hverandre og en må lære fra de som fungerer hva som kan gjøres bedre. Hvem er gode på hva, og hvordan kan vi bruke denne ressursen til beste for fellesskapet. Jeg bidro på Solstrand med å være aktiv i diskusjoner. Jeg vil fortsatt være aktiv og står gjerne til disposisjon for de som vil høre mine synspunkter og erfaringer. Det er viktig å bry seg!