Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi har mye å vinne på å styrke kommunikasjonen på tvers

 

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Min forventning er tosidig.  På den ene siden forventer jeg at prosjektet vil rydde opp i rolle- og arbeidsfordeling på noen felter slik at vi arbeider mer effektivt sammen på tvers av organisasjonen, og at prosjektet munner ut i grep som setter oss bedre i stand til å løse viktige, aktuelle og administrative utfordringer.  En bedre tilrettelagt forskningsstøtte kan være et eksempel på dette.  På den andre siden forventer jeg at prosjektet fyller en pedagogisk funksjon ved å styrke bevisstheten om at vi utgjør et fellesskap, og bidrar til å styrke kommunikasjonen på tvers.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

For det første er det viktig at vi ser konkrete resultater raskt - fra fjerning av tidstyver, til at det trekkes konklusjoner på de feltene der det er skissert behov for å gjøre større grep.  Så er det viktig at begrunnelsen og hensikten med endringer kommuniseres tydelig.  Å skape oppslutning tror jeg er helt avgjørende.  Har vi viljen til å trekke sammen, vil vi lykkes.  Så enkelt tror jeg i bunn og grunn at det er. 

 

Hvordan kan du å bidra i prosjektet?

Jeg har forsøkt å bidra med innspill gjennom forundersøkelsen og på Solstrand-samlingen.  Ellers forsøker jeg å ikke låse meg for mye i synet på hvordan mitt eget arbeid skal organiseres, og å innstille meg på at de endringene som måtte berøre meg selv, vil ha som mål å sette meg bedre i stand til å løse arbeidsoppgavene.  Så har prosjektet tydeliggjort hvor mye vi har å vinne på å styrke kommunikasjonen på tvers.  Der har jeg et potensiale for å bidra mer – dele erfaringer, senke min egen terskel for å ta kontakt med kolleger osv.