Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Nå trenger vi en grundig gjennomgang og kartlegging av arbeidsoppgaver

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Vi bør alltid tilstrebe en optimalisering av det administrative arbeidet. Den gode kompetansen som finnes i administrasjonen må utnyttes på best mulig måte. Med bedre og enklere prosesser kan vi frigjøre tid for oppgaver som er utviklende, både for organisasjonen og for oss selv.

Man kan oppnå mye med klare forventninger og rollefordelinger, med gode rutiner og klare linjer. Et viktig stikkord er godt samarbeid, og her mener jeg samarbeid både mellom instituttene og fakultetsadministrasjonen, mellom de administrative fagfeltene, mellom ledelse og stab, og mellom administrasjon og de vitenskapelige.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

Det jeg har savnet hittil er en grundig gjennomgang og kartlegging av arbeidsoppgaver og –belastning, i forhold til kompetansen som finnes på instituttene og i fakultetsadministrasjonen. I forundersøkelsen ble vi spurt om innspill og meninger, og det er bra, men det erstatter ikke en objektiv datainnsamling.

Det er mye som kan forbedres, men vi må ikke ødelegge det som faktisk fungerer bra. Fakultetet kan for eksempel dra veksler på det gode utviklingsarbeidet som den samlede studieadministrasjonen ved fakultetet har gjort over mange år.

Uansett hvilken modell vi går for i vår fremtidige organisering, er det meget viktig å ta hensyn til medarbeidernes behov for å ha gode arbeidsvilkår, mulighet for utvikling og godt kollegafelleskap.

 

Hvordan kan du bidra i prosjektet?

Jeg holder meg oppdatert på det som skjer og har lest alle rapportene fra arbeidsgruppene. Jeg er med på diskusjoner om stort og smått, både på Solstrand og i lunsjpausene. Det er viktig å være konstruktiv kritisk, stille spørsmål og bidra med egen erfaring og kompetanse.