Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Høy fokus på arbeidsglede og kompetanse er viktig!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Jeg håper prosjektet vil føre til mer sømløse arbeidsprosesser, slik intensjonen er. Det enkle er ofte det beste, samtidig som kvalitet skal ivaretas. Jeg har latt meg imponere av den kompetanse og arbeidsglede kolleger besitter. Den er det viktig å ta vare på og dyrke i et prosjekt som dette. Jeg har forventninger til de foreslåtte tiltak innen forskningsformidling, kommunikasjon og rekruttering fordi jeg ser det som særlige utfordringer fremover for fagmiljøene på fakultetet.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

Jeg tror det er viktig å få til ryddige prosesser for medarbeiderne, særlig de som er i stillinger der det kan komme endringer. Det er viktig at hver enkelt føler eierskap og tilhørighet, og at kompetanse og arbeidsglede blir ivaretatt. Jeg tror og det er viktig å gjennomføre tiltakene effektivt, men samtidig være ydmyk og lydhør for justeringer underveis.

 

Hvordan kan du  bidra i prosjektet?

Jeg vil bidra med å støtte mine medarbeidere og implementere tiltakene lokalt. Jeg vil bidra til å sikre en god infoflyt og ha en åpen dialog og kommunikasjon. Jeg er ganske nytilsatt, og det kan være et pluss og et minus, men jeg kan kanskje også bidra med erfaringer fra andre deler av UiB der jeg har jobbet før.