Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Jeg håper at samarbeidet og fellesskapet på tvers av nivåer skal blomstre!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Jeg har forventninger om at administrasjonen skal kunne jobbe på en mer effektiv og sømløs måte, som vil frigjøre tid til utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vi gjør. Jeg håper også at samarbeidet og fellesskapet på tvers av nivåer skal blomstre. Vi må jobbe mer sammen for felles mål, og løfte blikket og se at vi jobber i samme organisasjon.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

Nå i fase to synes jeg det er spennende å se hvordan kommunikasjon, profilering og formidling skal styrkes. Med en kommunikasjonsrådgiver på laget håper jeg vi kan se nærmere på hvordan nettsidene våre kan forbedres. 

I fase to tror jeg det er viktig å lytte til de som blir mest berørt av endringen; de som jobber med personal, og sikre en åpen prosess. En felles ekspedisjon for Realfagbygget blir veldig kjekt å få på plass, og der er det viktig å gjøre klart for både publikum og ansatte hva fellesekspedisjonen skal sørve, og hva Infosenter for studenter skal sørve.

 

Hvordan kan du å bidra i prosjektet?

Vi som ikke blir direkte berørt av endringene i fase to må være gode støttespillere for dem som blir berørt. I studieadministrasjonen har vi ukentlig kontakt med representanter for arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning, og der vil vi fortsette å drøfte og komme med innspill til den videre prosessen.