Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Berørte parter på alle plan i organisasjonen må slutte opp om tiltakene!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Det finnes talløse eksempler på denne type prosjekter som i realiteten viser seg å ha like mye substans som en engelsk loff. Derfor synes jeg det er positivt at vi, bak det som ganske sikkert snart vil være døende moteord («robust»), ser at det i fellesskap arbeides iherdig mot målet i dette prosjektet. Forventningen min er at prosjektet fullføres med samme fokus og intensitet som har vært tilfelle så langt i prosessen. Alt tyder på at vi som fakultet og administrasjon vil komme styrket ut, både gjennom en mer strømlinjeformet organisering av tjenesten innen personalfeltet, og gjennom rutineutviklingen som det arbeides med parallelt i denne prosessen.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi går inn i?

Det er avgjørende at man klarer å beholde fremdriften i prosjektet, og at vi etter hvert begynner å se konturene av hvordan personalfeltet skal fremstå. Fra 1. januar neste år er det mye som skal være på plass. Fremdriften i prosjektet er avhengig av at berørte parter på alle plan i organisasjonen slutter opp om det som er vedtatt. 

 

Hvordan kan du bidra i prosjektet?

Først og fremst gjennom deltakelse i en meget kompetent arbeidsgruppe som blant annet arbeider med rutineutvikling innen personalfeltet, der jeg etter fattig evne prøver å komme med konstruktive innspill.