Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

Fakultetsstyret godkjente planene for ny personalenhet!

Fakultetsstyret godkjente torsdag 10. september 2015 funksjonsplanen for den nye personalenheten ved MN-fakultetet. Enheten skal være operativ fra 1. januar 2016.

Funksjonsplan personal

Hovedinnhold

Fakultetsstyret ga enstemmig sin tilslutning til den fremlagte funksjonsplanen for ny, sentralisert personalenhet ved MN-fakultetet. De godkjente dermed også bemanningsplanen for enheten som skal være operativ fra 1. januar 2016. Enheten har foreløpig fått tittelen "HeRMaN" - "enhetlig HR for alle ved MN".

Funksjonsplanen beskriver den planlagte organiseringen av enheten, og er utarbeidet i et samspill mellom prosjektgruppen for utviklingsprosjektet, fakultetets ledergrupper og de ansatte i omstilling. Den svært korte beskrivelsen av organiseringen er:

  • Alle institutter får en egen primærkonktakt som vil være tilstede på instituttet 2-3 dager i uken. Primærkontaktene er instituttenes hovedkontaktperson i personaladministrative spørsmål og oppgaver, og bistås ved behov av spesialister innen ulike personaladministrative fagfelt. Spesialistene arbeider også direkte mot ansatte og for institutt- og fakultetsledelse.
  • Enheten vil ha høyt fokus på utviklingsarbeid, både i oppstartsåret og i det videre. Utviklingsarbeidet organiseres i tre temagrupper, som også har et fellesansvar for løpende saksbehandling innen temaene "Rekruttering", "Personaloppfølging" og "Lederstøtte".

Fakultetsstyrevedtaket er startskuddet for neste fase av omstillingsarbeidet: Innplassering i de enkelte stillingene som er beskrevet i bemanningsplanen, og forberedelser til oppstart av enheten.