Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Nyhetsarkiv for Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Denne siden er opprettet for deling av diskusjonsnotatet som ble utarbeidet av Arbeidsgruppe for økonomi- og forskningsadministrasjon, og oversendt til Prosjektgruppen 16. mars 2016.
Fakultetsstyret godkjente torsdag 10. september 2015 funksjonsplanen for den nye personalenheten ved MN-fakultetet. Enheten skal være operativ fra 1. januar 2016.
Hele administrasjonen ved MN-fakultetet var samlet på Solstrand til todagers seminar, i forbindelse med at arbeidsgruppenes rapporter nå er publisert. Mye god administrativ kompetanse samlet hos de 95 personene som deltok- for en gjeng!
Arbeidsgruppenes rapporter er nå oversendt til Prosjektgruppen. De publiseres på nettsiden mandag 9. februar!
Prosjektgruppen og arbeidsgruppene var onsdag 17. desember samlet til julemøte. Status fra arbeidsgruppene, milepælsplan fremover og diskusjoner om tverrgående tema var agenda for møtet.
Styringsgruppen for strategiprosessen (fakultetets ledergruppe) diskuterte i går forenklingsforslag knyttet til rekrutteringsprosesser, og var positive til forslagene som er fremmet.