Hjem

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Hovedinnhold

Balanse

Universitetet i Bergen leder studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen», som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Den lave kvinneandelen blant seniorforskere og stillinger på toppnivå er slående og urovekkende. BALANSE er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å endre på dette.

I BALANSE-programmets første tildeling var det fire prosjekter som fikk midler, NUPI, SINTEF, PRIO og Universitetet i Bergen. Alle har mange dyktige kvinnelige forskere, men få kvinnelige professorer og ledere. Hensikten med prosjektet er å finne årsakene til kjønnsubalansen, men det viktigste er at alle i løpet av tre år skal redusere den: de vil forandre misforholdet mellom antallet kvinner blant forskere og på toppen.

I 2015 fikk sju prosjekter til sammen 30 millioner kroner til tiltak som kan bedre kjønnsbalansen på toppstillingsnivå, fem universiteter og to høgskoler. BALANSE skal bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte opp under kulturelle og strukturelle endringer.