Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)
Nyheter

Mentorprosjektet BALANSE-Bergen - sluttrapport

Målsettingen til BALANSE er å øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger og forskningsledelse.

Hovedinnhold

Mentorprosjektet har vært et delprosjekt under BALANSE – Bergen, og det mest omfattende og nyskapende tiltaket i prosjektet.

Hovedmålsettingen med mentorprosjektet var å motivere kvinnelige forskere til å kvalifisere seg til vitenskapelige toppstillinger. Prosjektet skulle bidra til å støtte den enkelte i sin karriereutvikling og å bygge nettverk for gjensidig erfarings- og kunnskapsutvikling, både mellom mentor og adept, og på organisatorisk nivå. Mentorenes oppgave var å veilede forskerne i hva som er gode karrieremessige valg for en som ønsker å bli professor/forsker (1183) og/eller forskningsleder.

22 mentor-adept-par på tvers av faggrenser og institusjoner har deltatt i prosjektet, som har vart fra april 2015 til juni 2016. Selv om prosjektet formelt er avsluttet, har mange av mentor-adept-parene fortsatt sitt samarbeid. I rapporten gis en gjennomgang av prosjektet når det gjelder oppbygging og gjennomføring, en evaluering av resultatene og forslag til forbedring og oppfølging.

Mentorprosjektet BALANSE-Bergen - sluttrapport