Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Håndbok for mentorprogram i akademia

I denne veilederen deler vi våre erfaringer og tips fra mentorprogrammet i Balanse-Bergen. Formålet er å inspirere og bidra til effektiv og målrettet gjennomføring av mentorprogram. Målgruppen for veilederen er aktører som har ansvar for å gjennomføre mentorprogrammer i akademia.

Hovedinnhold

Oppbygging og gjennomføring av mentorprogrammet

Mentorprogram består av ulike faser som krever sterkt vekslende arbeidsinnsats og oppmerksomhet fra prosjektledelsen. Det er derfor avgjørende med god planlegging av programmets aktiviteter i de ulike fasene. Før en går i gang med planleggingen er det nødvendig med god forankring og støtte i organisasjonen. En forutsetning for å lykkes er støtte fra toppledelsen, og fra øvrig faglig ledelse som dekaner og instituttledere. Aksept for å sette av tilstrekkelige ressurser er nødvendig for at programmet skal kunne gjennomføres på en god måte. Vi fraråder derfor å starte selve programmet før tilstrekkelig forankring i ledelsen er på plass.

Mentorprogrammet i Balanse-Bergen besto av følgende faser:

  1. Forberedelser og forankring
  2. Rekruttering av adepter
  3. Rekruttering av mentorer
  4. Koblingsprosess
  5. Gjennomføringsprosess
  6. Evaluering

Håndbok for mentorprogram i akademia beskriver disse fasene i detalj og gir konkrete råd og tips til gjennomføring av mentorprogram.

Håndboken er utarbeidet Siren Erichsen, Høgskulen på Vestlandet og Mona Grindheim Matre, Universitetet i Bergen.