Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Prosjektstyring

Balanseprosjektet har en styringsgruppe, en prosjektleder og en nordisk referansegruppe. Prosjektleder og -koordinator rapporterer til styringsgruppen.

Hovedinnhold

Prosjektleder: Anne Marit Skarsbø

Prosjektkoordinator: Mona Grindheim Matre

Prosjektet har også en prosjektgruppe som utenom prosjektleder og prosjektkoordinator består av representanter for samarbeidspartnerne.

Prosjektgruppe: Siren Erichsen (Høgskolen i Bergen), Gry Brandser (Uni Research), Sevil Sümer (Uni Research), Hildegunn Gangsøy (Havforskningsintituttet)