Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Hovedinnhold

Prosjektleder Anne Marit Skarsbø

Stilling: seniorrådgiver

Telefon: 55 58 21 42

E-post: Anne.Skarsbo@adm.uib.no

Besøksadresse: Christiesgt. 18

 

Prosjektkoordinator Mona Grindheim Matre

Stilling: rådgiver

Telefon: 55 58 21 05

E-post: Mona.Matre@adm.uib.no

Besøksadresse: Christiesgt. 18

 

E-post: balanse@uib.no 

 

Kontaktperson ved Høgskolen i Bergen: Siren Erichsen

Stilling: rådgiver

Telefon: 55 58 71 41 / 938 33 782

E-post: Siren.Erichsen2@hib.no

Besøksadresse: Møllendalsveien 6-8

 

Kontaktperson ved Havforskningsinstituttet: Hildegunn Gangsøy

Stilling: rådgiver

Telefon: 995 60 562

E-post: hildegunn.gangsoy@imr.no

Besøksadresse: Nordnesgaten 50