Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen har som de fleste andre høgskoler en svært tradisjonell kjønnsdeling mellom fagfeltene, med sterk mannsdominans på ingeniørutdanningen og kvinnedominans innen helse- og sosialfagene. Ingeniørutdanningen har ingen kvinnelige professorer og en kvinneandel på 39 % av totalt 42 førsteamanuensisstillinger. Avdeling for lærerutdanning er mer balansert.

Hovedinnhold

Høgskolen i Bergen har utarbeidet en egen Handlingsplan for likestilling og mangfold med utgangspunkt i høgskolens strategiske plan for 2011– 15. I handlingsplanen settes det inn tiltak for å fremme bedre rekruttering av det underrepresenterte kjønn, samtidig som det settes inn karriereutviklingstiltak. Det er en langsiktig målsetting at det skal være minst 40 % av begge kjønn i undervisnings- og forskerstillinger ved alle avdelingene. En annen målsetting i planen er å integrere likestilling og mangfold i høgskolens lederutviklingsprogram.