Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)
Adeptsamling

Adeptsamling på Metochi studiesenter

Prosjektledelsen i Balanse – Bergen arrangerte samling for adeptene i Mentorprosjektet på Metochi studiesenter 29. august til 5. september. 17 deltakere fra Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen var til stede på samlingen. Adeptene er kvinnelige førsteamanuenser og forskere (1109/1110) som har ambisjoner om å kvalifisere seg til professornivå

Gruppebilde

Hovedinnhold

Kursopplegg:

Kursholderne var professor Sissel Lie og professor Ingvild Folkvord, begge fra NTNU. Kurset gav opplæring i skriving av opprykkssøknad samt skrivekurs, i tillegg fikk deltakerne løpende veiledning under selve skriveprosessen. Innhold:

  • Opprykkskurs, regler og eksempler på søknader
  • Forhold til faglig skriving: komme i gang, komme videre, respons
  • Skrive artikkel
  • Sjangerforståelse og kvalitetskriterier
  • Opprykkskurs, egen søknad, oppsummering.
  • Arbeid i plenum og i større og mindre grupper både med akademiske tekster og opprykkssøknader

 

I tillegg til kurs og veiledning ble det arrangert utflukter til Skala Eressos og Molivos (Mithymna). Skala Eressos er kjent som fødestedet til den oldtidsgreske lyrikeren Sapfo. Byen Molivos ligger under Castle of Mithymna som er bygget av bysantinerne, men inneholder steiner av et tidligere slott som ble beleiret av Achilles under den trojanske krigen. Det var også anledning til å delta på tur til en av verdens få kjente forsteinete skoger som ligger like ved Eressos.

 

Metochi:

Universitetet i Agders studiesenter i Hellas holder til i et klosteranneks tilknyttet det kjente Limonosklosteret på øya Lesbos i Egeerhavet. Klosterannekset Metochi ble grunnlagt på 1500-tallet og er i nyere tid restaurert for studie- og kursvirksomhet. Studiesenteret ble grunnlagt i 1993, og Universitetet i Agder har siden den tid hatt en rekke kurs og studietilbud på Metochi hvert år. Stedet kan også benyttes av andre høgskoler, universiteter og organisasjoner. Studiesenteret drives på en ikke-kommersiell basis.

 

Flyktninger:

Lesbos er den øya i Egeerhavet som tar i mot flest flyktninger. Havneområdet i hovedstaden Mytilene fungerer som transitthavn før flyktningene sendes videre. Fra 2013 til 2014 var det en fordobling av antall flyktninger som kom til Lesbos. Ifølge tall fra gresk kystvakt har rundt 65.000 flyktninger kommet til øya så langt i år. Flertallet kommer fra Syria og Afghanistan, via Tyrkia. Les mer her.