Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Kurs i kommunikasjon og hersketeknikk

Kurs i hersketeknikk og kommunikasjon for adeptene i mentorprosjektet - 6. april 2016

Hovedinnhold

09.00 Velkommen

Formål med dagen

Hvordan kommuniserer vi på en klar og tydelig måte?

Litt teori og gruppediskusjon

 

Hva er de vanligste hersketeknikkene og hvordan kan du avsløre dem?

Gjennomgang av Berit Ås´ fem hersketeknikker – usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse  av informasjon, dobbel avstraffelse og påføring av skyld og skam

Hva er de ”nye” hersketeknikkene?      

 

12.00 Lunsj

 

13.00  Hva er de beste måtene å håndtere hersketeknikker på?

Innlegg og gruppediskusjon

 

14.00 Hvordan forebygge og skape en bedriftskultur preget av god kommunikasjon og samhandling?

Inkl kaffepauser

 

15.30 Avslutning og oppsummering