Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)
Nyhet

Farefull ferd mot toppen

Rapporten Farefull ferd mot toppen av Gry Brandser og Sevil Sümer er nå sluttført. Formålet med studien er å fremskaffe ny kunnskap om bakenforliggende institusjonelle og kulturelle årsaker til den lave andelen kvinner i forskning og forskningsledelse ved tre forsknings‐ og utdanningsinstitusjoner: Havforskningsinstituttet (IMR), Høgskolen i Bergen (HiB) og Universitetet i Bergen (UiB).

Hovedinnhold

Studien er et ledd i forsknings‐ og organisasjonsutviklingsprosjektet Balanse‐ Bergen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings‐ og utdanninginstitusjoner i Bergen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsrådsprogram Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) og de deltakende institusjonene. Uni Research Rokkansenteret har også finansiert deler av studien.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.