Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Nyhetsarkiv for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

I dag kom nyheten om at BCEPS er ett av to sentre på UiB som tildeles SFF-status fra Norges forskningsråd.
Ukrainas helseminister, Dr. Viktor Liashko åpnet ISPH-konferansen "Fair Priorities in Unjust Circumstances" i Bergen 28. april.
Kenneth Rothman, Vera Ehrenstein og Matthew Fox gjestet CISMAC som forelesere.
ISPH-konferansen nærmer seg med stormskritt. BCEPS er arrangør og årets konferanse kommer i et helt nytt format. Hold av datoene 28. - 30. april!
Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse er initiativtaker bak en ny kalkulator som anslår hvor mange ekstra leveår man kan få ved kostholdsendringer.
Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.
Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.
Til forskjell fra WHO, foreslår UiB-professor Ole Frithjof Norheim at fattige land bør bli tydeligere prioritert når det gjelder fordeling av covid-19-vaksine.