Hjem

Centre for Ethics and Priority Setting in Health

Hovedinnhold

SFF Initiative

Det nye senteret vil drive banebrytende forskning med høy vitenskapelig og sosial innvirkning. Hovedmålet er å utvikle en ny omfattende og dynamisk modell for etisk, rettferdig og effektiv prioritering innenfor folkehelse og trivsel.

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

SFF-illustrasjon

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.