Hjem

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Hovedinnhold

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

BEST

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
Årstadveien 19, 5009 Bergen

Kontakt: best@uib.no

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse 

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse er et nytt kurstilbud for tannhelsepersonell som åpnet i april 2022. Vi tilbyr blant annet arbeidskurs og livedemonstrasjoner ved pasientbehandling og skal bidra til nettverk, kunnskapsdeling og livslang læring for høy etisk og faglig standard i tannlegepraksis. Senteret er faglig og administrativt tilknyttet Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. 

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis Torgils Lægreid 
Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug 
Førsteamanuensis Christian Schriwer

Nytt kurssenter

Bergen etterutdanningssenter for tannhelsepersonell offisielt åpnet

– Vi skal være et nødvendig supplement til tannlegeforeningens kurs og tilby etterspurt kompetanseheving for tannleger og øvrig tannhelsepersonell, sa dekan Per Bakke da han klippet åpningssnoren for Bergen etterutdanningssenter for tannhelse.