Hjem
Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Om Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Hovedinnhold

Senteret blir til

Ferdighetssenteret ved det nye Odontologibygget i Bergen har vist seg å fungere meget bra i den prekliniske undervisningen for studenter ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Det oppsto dermed en ide om å utnytte disse fasilitetene også til etterutdanning for tannhelsepersonell.

Sivakami Haug, Christian Schriwer og Torgils Lægreid er alle faglig ansatte ved IKO og startet planleggingen av mulige arbeidskurs i 2020, med meget god støtte fra både IKO og UiB Videre. Resultatet av dette er etableringen av Bergen etterutdanningssenter for tannhelse (BEST), som vi håper skal kunne være et godt supplement til allerede eksisterende kurstilbud fra bl.a. Den Norske Tannlegeforening, og kunne tilby et bredt spekter av arbeidskurs for både tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Våre kursholdere 

Til våre arbeidskurs vil vi benytte personell som er ansatt ved- eller har nær tilknytning til Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Disse er vant med undervisning og klinisk veiledning av tannpleier- og tannlegestudenter, kvalifiseringskandidater og videreutdanningskandidater. Hvilke kursholdere som vil være med på de ulike kursene vil avhenge av tematikk og kompetanse. 

Faglig ansvarlige:

Førsteamanuensis Torgils Lægreid 

Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug 

Førsteamanuensis Christian Schriwer