Hjem

Bergen Integrated Diagnostic Stewardship Cluster (BIDS)

Hovedinnhold

BIDS logo

BIDS-klyngen består av forskere som har et overordnet mål om å fremme riktig bruk og videreutvikling av mikrobiologisk diagnostikk, inkludert biomarkører, for veiledning av terapeutiske beslutninger ved infeksjonssykdom. Hovedfokuset er på luftveisinfeksjoner. Forskningsvirksomheten ønsker å bidra til hensiktsmessig og korrekt prøvetaking samt videre optimal prosessering av mikrobiologiske prøver, med målsetning om redusert tidsbruk og økt diagnostisk utbytte.

En viktig fellesnevner for prosjektene er at de potensielt vil kunne forbedre beslutningsgrunnlaget for forskriving av antibiotika. Pålitelig og effektiv mikrobiologisk diagnostikk vil trolig resultere i redusert antibiotikaforbruk, både av overflødig antibiotika generelt, og av bredspektret behandling på empirisk grunnlag. Dette kan utgjøre en forskjell i den viktige kampen mot antimikrobiell resistens (AMR) og nosokomiale infeksjoner, samt forkorte liggetid og redusere risiko for komplikasjoner for den enkelte pasient.