Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Ny forskning
under vann

Årstidene begrenser artsutbredelser i havet

Midnattssol og polarnatt skaper barrierer for marine arter som trekker nordover på grunn av global oppvarming. De økologiske endringene fanges ikke opp i modellene.

Studentprosjekter
Bilde av BIO316-studentene som forbereder prøvetaking til mikroplastworkshopen

Biologistudenter undersøker mikroplast på Marineholmen

Studentene i BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi ble introdusert til emnet gjennom en to-dagers mikroplastworkshop med forelesninger i tillegg til en ekskursjon og laboratoriedemonstrasjon for praktisk læring. Lokale prøver ble samlet for analyse i laboratoriet, og plastinnholdet ble...

Undervisning
Hold deg hjemme hvis du føler deg syk

Koronarestriksjoner i forbindelse med feltkurs

Mange av emnene ved Institutt for biovitenskap inneholder feltkurs og under koronapandemien er det knyttet en del usikkerhet til gjennomføringen av disse. På denne siden har vi prøvd å samle relevant informasjon og hvilke restriksjoner som gjelder for dere som skal reise på feltkurs i forbindelse...

Marinbiologi
Kyst

Biosensor får viktig rolle i miljøovervaking

Miljøgifter i havet påverkar både torsken som lever der og oss som èt den. Torskeforskarar i Bergen utvikler eit betre system for miljøovervaking.

Undervisning
Fremragende undervisere 2021

Fem får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning