Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskning

BIOTEK2021 prosjekt til Nathalie Reuter

Får optimaliseringsmidler for kommersiell utvikling av potensielle medikamenter mot Kols

Portrett av Nathalie Reuter
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi gratulerer Nathalie Reuter med tildeling av optimaliseringsmidler fra Norges forskningsråds BIOTEK2021-program til prosjektet 

Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment

Optimaliseringsprosjekter er prosjekter som får støtte fra Forskningsrådets program BIOTEK2021 til å ta lovende bioteknologisk forskning videre mot et kommersielt potensial. Tildelingen er på ca. 8 millioner kroner, og prosjektet er det eneste ved UiB og et av bare 2 prosjekter i Bergen som fikk støtte i årets tildelingsrunde.  Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere ved Molekylærbiologisk institutt, Institutt for biologi, Kjemisk institutt og Senter for farmasi ved UiB, Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF og forretningsutviklere ved Bergen teknologioverføring.