Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nytilsatte ved BIO

Renate Hvidsten Skoge

Nytilsatte ved BIO

Hovedinnhold

Renate Hvidsten Skoge er ansatt som forsker i virologi /revers genetikk i perioden 16.02.2017 til 15.08.2019. Skoge er knyttet til prosjektet "Development of salmon lice viral vectors as a tool to regulate sea lice biology” og Fiskesykdomsgruppen.