Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Fagrupper ved BIO

Hovedinnhold

Faggruppe Økologi og evolusjon         Leder John-Arvid Grytnes

Faggruppe Mikrobiologi                          Leder Gunnar Bratbak

Faggruppe Fiskehelse                               Leder Are Nylund

Faggruppe Fiskeri- og marinbiologi     Leder Arild Folkvord

Faggruppe Miljø- og havbruksbiologi  Leder Jon Vidar Helvik

Faggruppe Molekylærbiologi                  Leder Øyvind Halskau