Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Fagrupper ved BIO

Faggruppe Økologi og evolusjon         Leder Anne Bjune

Faggruppe Mikrobiologi                          Leder Gunnar Bratbak

Faggruppe Fiskehelse                               Leder Frank Nilsen

Faggruppe Fiskeri- og marinbiologi     Leder Arild Folkvord

Faggruppe Miljø- og havbruksbiologi  Leder Jon Vidar Helvik

Faggruppe Molekylærbiologi              Leder Øyvind Halskau