Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Amund Strand holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Analyses of bacteriophages to Yersinia ruckeri and the salmon (Salmo salar L.) antibody response to the bacteriophages.

Veiledere:

Anita Rønneseth,

Heidrun Wergeland.

Intern sensor: Ida Helene Steen 

Sensor: Elisabeth Holen. NIFES.