Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Åsne Vik Brede holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi - Økologi

Phenology and Spatial Dynamics of Cacopsylla melanoneura (Homoptera:Psyllidae) in Western Norway, an Insect Vector for Apple Proliferation

Veileder:

Bjørn Arild Hatteland

Eksternsensor:

Tone Birkemoe, NMBU

Internsensor:

Øyvind Fiksen