Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Carine Rodal Moe holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi - biologididaktikk

Hensikter med lekser i biologiundervisning - En kvalitativ studie av læreres begrunnelser for bruk av lekser i biologifagene i videregående skole.

Veileder:  Tom Klepaker

Eksternsensor:  Idar Mestad, Høgskolen på Vestlandet

Internsensor:  Jorun Nylehn