Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

Frida Solstorm disputerer for ph.d.-graden

”The effect of water currents in post-smolt Atlantic salmon, Salmo salar (L.). A welfare approach to exposed aquaculture”

Opponenter:

Førsteamanuensis, ph.d. Christian Tudorache Universiteit Leiden, Nederland

Professor, ph.d. James F. Turnbull University of Stirling, UK

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, dr.scient. Karin Pittman Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Emeritus Tron Frede Thingstad, Universitetet i Bergen