Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Ingrid Gamlem holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Havbruksbiologi.

Documentation of growth and insulin-like growth factor I in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts reared in large scale semi-closed and open systems

Veiledere:

Tom Ole Nilsen, Sigurd Handeland.

Intern sensor: Christian Jørgensen.

Sensor: Torstein Kristensen, Nord Universitet