Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Scientists absorbed by deep-sea sponges

Svamper i dyphavet spiller en viktig rolle i havet

Marinbiologer i EU-prosjektet SponGES har vært på tokt i sommer for å undersøke dyphavssvamper i ulike områder for å se på hvilken rolle de spiller når det kommer til resirkulering av avfall i havet.

Scientists absorbed by deep-sea sponges - futuris

Produsent:
euronews

Hovedinnhold

Professor Hans-Tore Rapp koordinerer EU-prosjektet SponGES og har gjennomført et omfattende forskningstokt i sommer for å hente inn data om hvordan svamper som lever i dyphavet påvirker økosystemet.