Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

PhD prøveforelesning

Prøveforelesning -Ph.d.-kandidat Jean-Marie Bouqet

Ph.d.-kandidat Jean-Marie Bouqet vil holde følgende prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden: Tittel:"Climate-driven species re-distributions and their potential impact(s) on polar marine food webs"

Komite: Professor Karin Pittman, førsteamanuensis Ståle Ellingsen, forsker Jessica Louise Ray

Adgang for interesserte tilhørere

VELKOMMEN!