Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Master ved Institutt for biovitenskap

Hovedinnhold

Vi tilbyr masterprogrammer i molekylærbiologi og biologi, med flere studieretninger.