Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Siv.ing./5-årige studier ved Institutt for biovitenskap

Vi tilbyr spennende 5-årige studier innen fiskehelse og havbruk og sjømat.

Hovedinnhold