Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Lærerutdanning med biologi og molekylærbiologi som fag

Faglig minstekrav for opptak til PPU

For opptak til PPU kreves det bl.a. relevant utdanning med tanke på undervisning i to skolefag.

 

Biologi

Minimum 60 studiepoeng i biologi/molekylærbiologi som bl.a. dekker evolusjon, økologi, organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi. Det må inngå noe felt- og laberfaring.

 

Naturfag

90 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi.I biologi må normalt tilsvarende BIO100 være dekket og det må i tillegg være en viss bredde innen biologifaget (f.eks. innen tema som organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi). I kjemi må normalt tilsvarende KJEM110 være dekket. I fysikk må PHYS101 og PHYS102 (eller tilsvarende) være dekket.