Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

M.Phil. LUCAS MATIAS JENO

” The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation and academic achievement

Opponenter:

         Direktør, ph.d. Chantal Levesque-Bristol

         Purdue University, USA

         Professor, dr.scient. Anders Malthe-Sørensen

Universitetet i Oslo

Øvrig medlem i komiteen:

         Førsteamanuensis, dr.scient. Anne Elisabeth Bjune

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

        Leder av disputasen:

        Professor Ørjan Totland, Universitetet i Bergen

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!