Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

Diploma FABIAN GEORG WULF BONITZ

”Molluscan sclerochronology on the Faroe Shelf - Climatic and ecological conditions inferred from shell properties of the bivalve species Arctica islandica”

Opponenter:

Professor, ph.d. William Austin

University of St. Andrews, Skottland

Professor, ph.d. Mary Elliot

Université de Nantes, Frankrike

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, ph.d. Richard Telford

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, ph.d. Richard Telford

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

       Professor Jeppe Kolding, Universitetet i Bergen

 

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!