Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

Anne-Catrin Adam

”Investigating the metabolic, transcriptomic and DNA methylation signatures of high dietary arachidonic acid in zebrafish - Epigenetic and transcriptional effects in the next generation”

Opponent:

         Forsker I, ph.d. Francesc Piferrer

         Institute of Marine Sciences, Spania

 

Opponent:

Forskningsdirektør, ph.d. Stephane Panserat

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Frankrike

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor II, ph.d. Anne-Katrine Lundebye

         Havforskningsinstituttet

 

Leder av disputasen:

Professor emeritus Harald Kryvi, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!