Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Masterpresentasjon

Masterpresentasjon Inga- Lill Henriksen :The use of photo and video as surveying tools on sessile organisms in shallow soft-bottom habitats

Veileder: Thorolf Magnesen Eksternsensor: Ellen Sofie Grefsrud Internsensor: Ivar Rønnestad