Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
VALG

Resultater valg for Instituttrådet ved Institutt for biovitenskap for gruppe B og D

Valgresultater for gruppe B og D i Instituttrådet for Institutt for biovitenskap.

Bilde av hånd som slipper stemmeseddel i valgurne
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

 

 

Valgstyret gjør kjent :

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og D ved Institutt for biovitenskap for perioden 01.08.2018-31.07.2019

Frist for kandidatforslag er 13.5.2018

Valget avholdes : 31.5.-7.6.2018

 

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 2 medlem og 4 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene. Det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe må komme fra vedkommende gruppes medlemmer ,dvs.gruppe B kommer med forslag til medlemmer for gruppe B og gruppe D kommer med forslag til medlemmer for gruppe D.

 

FRIST FOR KANDIDATFORSLAG ER 13.05.2018

- Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

- Det må være underskrevet av minst 3 personer som har stemmerett ved valget

- Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe.(B=6 og D=8)

- Ingen kan skrive under på mer enn et forslag.

- Forslaget må ha kommet inn senest ved arbeidstidens slutt den dagen fristen går ut.

Forslag leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland,  Biologen A-blokk, 2 et.kontor 2A08.2

Kan du stemme:

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Sjekk om du står i manntallet

ansatte

studenter

Kunngjøring av kandidater til instituttrådet gruppe B og D

Kunngjøring av kandidater gruppe B:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Jeroen Hendrik De Vree
Mariann Eilertsen
Siri Vatsø Haugum
Erna Iren Heggland
Lars Jansen Sverkeli
Aina- Cathrine Øvergård

Kunngjøring av kandidater til instituttrådet gruppe D:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Christine Tveiten Johansen
Astrid Medhus
Jøel Bertil Gjertz Mørkved
Marthe Bårvåg Nesse
Silje Marie Haugland Ryland
Siri Elise Vaim
Ingeborg Yddal
Lise Christine Holberg Østensvig
Helga Øen Åsnes

Valget vil foregår elektronisk fra 31.mai-7.juni

Valget starter 31.mai kl 09:00 og pågår til 7.juni kl12:00
 

Lenke til valglokalet :

VALGLOKALET

Resultater valg Instituttrådet for gruppe B og D fra 01.08.2018

GRUPPE B:

Medlem : Erna Iren Heggland
Medlem: Jeroen De Vree

Varamedlem 1: Aina- Cathrine Øvergård
Varamedlem 2: Siri Vatsø Haugum
Varamedlem 3: Mariann Eilertsen
Varamedlem 4: Lars Jansen Sverkeli

GRUPPE D:

Medlem : Astrid Medhus
Medlem: Jöel Bertil Gjertz Mørkved
Medlem: Siri Elise Saakvitne Vaim

 

Varamedlem 1: Lise Christine Holberg Østensvig
Varamedlem 2: Marte Bårvåg Nesse
Varamedlem 3: Ingeborg Yddal
Varamedlem 4: Helga Øen Åsnes
Varamedlem 5: Christine tveiten Johansen